Sälja fritidshus

Sälja fritidshus. Anledningarna till varför man vill sälja sitt fritidshus kan variera. Det kan exempelvis handla om skilsmässa, dödsfall eller att man helt enkelt inte spenderar så mycket tid i fritidshuset som man tänkt i samband med köpet.

Det finns flera saker som man ska tänka på innan man säljer sitt fritidshus. Ett första steg i att sälja fritidshuset tar du genom att ta kontakt med en mäklare. Kom ihåg att du inte ska nöja dig med den första mäklaren du hittar.

Ta dig istället tid till att jämföra de olika mäklarnas villkor. Kontrollera så att din mäklare är ansluten till Fastighetsmäklarnämnden (FMN). Om en fastighetsmäklare inte iakttar de skyldigheter som fastighetsmäklarlagen föreskriver så kan denne avregistreras. I detta fall är detta detsamma som yrkesförbud.

För att din mäklare ska göra ett så bra jobb som möjligt vid försäljningen av ditt fritidshus så krävs det att denne har en god lokalkännedom. Det innebär att din mäklare tidigare bör ha sålt liknande fritidshus i samma område. Vidare kan mäklare då också på ett tidigt stadium meddela dig ungefär hur mycket som ditt fritidshus kommer att säljas för.

Innan du säljer ditt fritidshus kan det vara en god idé att utföra en del renoverings- och reparationsarbete. Ibland krävs det inte speciellt mycket upprustning för att ett fritidshus ska bli mer attraktivt. Du kan självklart sälja ditt fritidshus utan iblandning från någon mäklare. Men då bör du vara tämligen insatt i den juridik som rör en försäljning av denna typ.

För att fräscha upp ditt fritidshus inför en visning så kan du ta kontakt med ett företag som sysslar med homestyling. Det finns ett flertal aktörer på marknaden och det är alltid en god idé att jämföra flera olika innan man väljer att anlita någon. Du kan även ordna med visning själv. Kom då ihåg att du ska städa badrum och kök extra noga.

Vidare är det bra om du plockar bort alla småsaker som ligger och skräpar. Låt dock de stora möblerna stå kvar. På så vis kan spekulanterna bättre få en uppfattning om hur stort fritidshuset är samt hur det skulle vara möjligt att möblera det i framtiden.

Vid eventuell tvist med mäklaren i och med försäljningen av ett fritidshus så behandlas dessa ärenden i allmän domstol eller av Allmänna reklamationsnämnden. I annonsen för ditt fritidshus så måste det finnas en objektbeskrivning som innefattar fastighetsbeteckning och byggår.

För att öka intresset för ditt fritidshus bör det finnas ett flertal bilder på både interiör och exteriör. Tillsammans med din mäklare kan du välja ut den bästa av dessa för att sätta in i tidningen. Resten av bilderna kan läggas upp på fastighetsmäklarens hemsida. För att besiktiga ditt fritidshus innan försäljning så kan du vända dig till bland annat Anticimex.

Angående försäljningen av ditt fritidshus så är det bara du, i egenskap av ägare, som kan bestämma vem som ska få köpa huset. Det innebär att du inte nödvändigtvis måste sälja till den intressent som bjuder mest.