Värdera fastighet

Värdera fastighet. Anledningarna till varför man vill få en fastighet värderad kan vara flera. Vanligt är att man värderar fastigheten innan säljer den. Vid arvskifte, skilsmässa och bodelning är det vanligt att man värderar fastigheten. Man värderar även ofta fastigheter när de utsatts för skador. Du kan förvisso värdera din fastighet på egen hand men det enklaste och smartaste sättet är i regel att vända sig till en mäklare.

Om man professionellt ska kunna arbeta med att värdera fastigheter så måste man vara auktoriserad. En fastighetsmäklare måste uppfylla teorikrav och praktiska krav. När det gäller de praktiska kraven så ligger tonvikten på aktualitet och oberoende. Aktualitet betyder att den som värderar fastigheter måste göra detta kontinuerligt.

Med oberoende menas att den som värderar fastigheter måste hålla sig självständig och oberoende gentemot beställaren av tjänsten. Innan du anlitar en person för att värdera din fastighet så ska du således se till att denne uppfyller samtliga ovanstående krav.

Den summa som man kommer fram till vid en värdering av en fastighet baserar sig på flera olika saker. Vidare skiljer man även mellan olika typer av fastigheter vid en värdering, såsom industrifastighet och bostadsfastighet. När man värderar en fastighet är storlek och läge två mycket centrala parametrar. Kom ihåg att två fastigheter som ligger mycket nära varandra kan värderas mycket olika. Butiksfastigheten som ligger på den populära gågatan kommer att värderas högre än den likadana fastigheten som ligger ett kvarter längre bort.

När det gäller bostadsfastigheter är utsikt och insyn viktiga parametrar. Bottenvåningen med fönster mot vägen värderas i regel lägre än den våning som ligger ett par trappor upp. När det gäller flerfamiljshus ska man också ta med gemensamma utrymmen som tvättstuga och sällskapsrum i värderingen. Finns det hiss är detta också ett plus. Glöm inte heller att tänka på parkeringsmöjligheter i anslutning till fastigheten.

Om du på egen hand ska försöka att värdera din fastighet är det viktigt att komma ihåg att du även ska räkna med saker vid sidan av själva fastigheten. Rör det sig om en bostadsfastighet så bör du även ta med närheten till grönområde, butik och buss- eller tågstation. Vidare bör du även in inkludera närhet till dagis och allmän bullernivå. Stora vägar i anslutning till fastigheten, samt diskotek och restauranger, kan ha en negativ inverkan.

Har du en industrifastighet så bör du exempelvis ta med hur pass enkelt det är att ta sig till fastigheten. Om större maskiner och dylikt ska kunna forslas till fastigheten så bör det också finnas ett asfalterat område i anslutning till byggnaden där lastbilar kan parkera och vända.

Genom att kontrollera hur mycket som liknande fastigheter har sålt för i området, under den senaste tiden, så kan du också få en god uppfattning om vad din fastighet är värd. Det brukar vara ganska lagom om du tittar på försäljningsstatistik som sträcker sig ett år tillbaka i tiden. Om din fastighet är lokaliserad i ett område med färre fastigheter totalt kan du dock bli tvungen att gå ännu längre tillbaka i tiden.