Värdera lägenhet

Värdera lägenhet. Anledningarna till varför man vill värdera sin lägenhet kan variera. Vanligt är att man vill värdera sin lägenhet inför en försäljning. På så vis får man en god uppfattning om vad man kan tänkas få ut av lägenheten. Att i god tid värdera sin lägenhet är mycket bra för dig som tänka köpa en ny lägenhet eller ett hus när försäljningen av den gamla är klar.

Men det är också vanligt att man värdera en lägenhet i samband med bodelning eller att skador har uppkommit på lägenheten. När man värderar en lägenhet så är det flera saker som man måste ta hänsyn till. Ofta talas det om läge och pris per kvadratmeter. Rent allmänt kan man säga att priset per kvadratmeter är högre ju mindre lägenheten är.

Men vid en värdering av en lägenhet så är det flera andra aspekter som är minst lika viktiga. Lägenhetens allmänna standard och eventuella renoveringsbehov är faktorer som i högsta grad påverkar vid en värdering. De två viktigaste rummen vid en värdering är i regel kök och badrum. Förklaringen till detta är det är just dessa rum som kostar mest att renovera. Har lägenheten högt i tak, kakelugn och balkong så är detta fakturor som kan påverka mycket vid en värdering.

Vidare ska man ta hänsyn till insyn och utsikt, närhet till grönområden, dagis och affärer men även den allmänna bullernivån i området. Finns det en trevlig badplats i närheten så har detta naturligtvis en positiv inverkan i värderingen. Om din lägenhet ligger vid en hårt trafikerad väg, eller i närheten av en restaurang eller diskotek, så är detta faktorer som kan inverka negativt vid värderingen av lägenheten. Förutom själva lägenheten är det också mycket viktigt att se till bostadshuset som helhet. I värderingen ska man ta med standarden på gemensamma utrymmen som tvättstuga och sällskapsrum, samt också om det finns en hiss i huset.

Det finns två huvudsakliga tillvägagångssätt när man ska värdera sin lägenhet. Antingen så går man en egen uppskattning eller så tar man kontakt med en auktoriserad värderingsman. För att en värderingsman ska bli auktoriserad krävs det att denne klarar av de teori- och praktikkrav som finns uppställda. Vidare finns det också aktualitetskrav och oberoendekrav. Aktualitetskravet gör att du kan vara lugnt försäkrad om att din värderingsman håller sig ā jour med vad som händer i branschen.

Blir du besviken på den summa som den auktoriserade värderingsmannen kommer fram till så kan du alltid utföra renoverings- och reparationsarbete. Innan du börjar med något alltför omfattande renoveringsarbete bör du dock tala med din mäklare. Denne kan ge dig råd till huruvida du kan få tillbaka pengarna för de investeringar du gör.

Även om din värderingsman har kommit fram till en viss summa vid värderingen är det inte säkert att den summa är densamma som utropspriset för lägenheten. Ofta sätts utropspriset för lägenheten något under vad den värderats för. Anledningen till detta är att man tror att det ska locka flera potentiella intressenter till visningen.