Värdering fritidshus

Värdering fritidshus. Du kan göra en värdering av ditt fritidshus på två olika sätt. Antingen gör du det själv, eller så anlitar du en auktoriserad värderingsman. Att få sitt fritidshus värderat är i regel gratis. För att man ska kunna titulera sig auktoriserad värderingsman av fritidshus så finns det flera krav som man måste uppfylla. Det handlar om teorikrav och praktikkrav såväl som aktualitetskrav och oberoendekrav. Du ska aldrig anlita en person att värdera ditt fritidshus om denne inte uppfyller samtliga ovanstående krav.

Kravet på aktualitet gör att du kan vara säker på att värderingsmannen håller sig ā jour angående prisutveckling på marknaden. Vid själva värderingen av ett fritidshus är det flera olika aspekter som man måste ta hänsyn till. Fritidshuset storlek och läge är två mycket centrala parametrar. Om fritidshuset ligger nära någon trevlig badplats så ska detta naturligtvis finnas med i värderingen. Kom dock ihåg att två fritidshus som ligger nära varandra och har ungefär samma standard kan värderas olika. Utsikt är en mycket viktig faktor.

Under den senaste tiden har standarden på de svenska fritidshusen blivit allt bättre. Rinnande vatten, el, avlopp och isolering är vidare faktorer som inverkar positivt vid en värdering av fritidshus. Vidare ska man vid en värdering av fritidshus också ta hänsyn till stora vägar som ligger i området. En hög bullernivå i området kan inverka negativt vid värderingen.

Ett enkelt sätt att göra en värdering av sitt fritidshus är att titta närmare på hur mycket liknande fritidshus har sålt för i området under den det senaste året. Även om den auktoriserade besiktningsmannen sätter ett pris för vad fritidshuset är värt så innebär det inte att detta pris kommer att vara utropspriset i försäljningsannonsen. Vanligt är att man sätter ett något lägre pris i annonsen. Allt för att locka så många intressenter som möjligt till visningen.

Om du tycker att ditt fritidshus har värderats lågt kan det vara en god idé att utföra en del reparations- och renoveringsarbete innan huset går till försäljning. Kom dock ihåg att bör tala med din mäklare innan du sätter igång några alltför stora projekt. Det viktigaste är ju naturligtvis att du är övertygad om att få tillbaka de pengar du satsar på att rusta upp fritidshuset innan försäljning.

När du bestämt dig för att sälja ditt fritidshus är det bra om du gör en värdering så snabbt som möjligt. På så vis har du en uppfattning om vad du kan göra med de pengar du får loss i och med försäljningen. Detta i synnerhet om du ämnar använda en del, eller hela summan, för att finansierat ett köp av hus eller lägenhet.

VillaVärdet är en bra sajt för dig som vill göra en värdering av ditt fritidshus direkt över Internet. Här hittar du, mycket överskådligt, information om alla försäljningar av fritidshus och villor från 2001 och framåt. Det tar bara någon minut att fylla i kontaktuppgifterna och därmed bli en registrerad användare. Du når VillaVärdet på telefonnummer 08-562 980 60.